Tag Archives: chatbot AI.

Google thay đổi thuật toán, bắt đầu xóa nội dung rác khỏi kết quả tìm kiếm

Gã khổng lồ Google sẽ triển khai cập nhật lại thuật toán xếp hạng các nguồn tài nguyên web nhằm giảm thiểu số lượng trang web có nội dung rác trong kết quả tìm kiếm. Đây là nỗ lực của công ty nhằm chống lại sự thống trị của nội dung chất lượng thấp. Hiện […]