Tag Archives: mạng xã hôi

6 Xu hướng mạng xã hội và người ảnh hưởng quan trọng nhất năm 2023 (P1)

Môi trường mạng xã hội và người có ảnh hưởng cực kỳ cạnh tranh và đầy sự kiện. Chỉ cần nghĩ về những tranh cãi xung quanh Twitter dưới sự kiểm soát của Elon Musk để xem nó có thể trở nên điên rồ như thế nào! Nhưng mạng xã hội là nơi để các […]